Пластова мережа    Головна сторінка    Довідка    Пошук

Обіжник ч.12                                                         31 жовтня 2006

Безпека на Водних Прогульках

 

У вересні ц.р. організаційний комітет ЮМПЗ-2007 постановив наступне відносно безпеки учасників та вишколів для виховників:

 

 

 

Це є ідеал, до якого прямуємо, і на якій підставі будемо до великої міри вибирати виховників і головних провідників водних прогульок.

Цими заходами стараємося створити якнайвищий рівень безпеки, як також дати вишколеним виховникам належне признання за їхнє провідництво та знання канойкарства і плавби каяками

Ясно, що ця підготовка і ці вишколи є великим завданням.  Кожна країна, і багато окремих провінцій/стейтів/районів мають свої канойкарські вишкільні організації, та різні курси.  У Канаді, в провінції Онтаріо, одною такою організацією є ORCKA, Ontario Recreational Canoeing and Kayaking Association. 

Курс або рівень, до якого прямуємо є ORCA level II-tripping”Але кандидати на цей курс мусіли б доказати, що вони веслували 500 км (300 миль) продовж свого життя.  Тому, що не всі мають стільки практики, наші виховники-кандидати відбудуть вишкіл на нижчому рівні ORCA.

Вишколи тепер організуються на травень 2007, в Saranac Lake NY, в Онтаріо в Канаді, та в Манітобі в Канаді.  Число кандидатів в таких курсах є обмежене до 8 або 10.

Зацікавлені виховники та провідники повинні звертатися до своїх льокальних канойкарських організацій і плянувати вишколи.  Виховники які мають канойкарський досвід повинні списати всі прогульки, які вони відбули, віддаль, та пройдену трасу, як документацію до вишколу

Пл.сен. Роман Мушка з Канади є головою під-комітету ЮМПЗ, який займається стандартами провідників/виховників на водних прогульках та їхніми вишколами. 

До нього можна звертатися з питаннями, як також інформувати його про пляни організувати чи відбувати канойкарські вишколи, і про виховників, які вже здобули канойкарські і каяцькі вишколи поза Пластом.  Це полегшить нам координацію нашої підготовки і вибору провідників на водні прогульки.

Пл.сен. Роман Мушка (ЛЧ)

Roman Mushka

Тел:          905-844-0993

Факс:        905-279-6800

Е-пошта:  rmushka@cogeco.ca

 

СКОБ !

До Зустрічі !