Пластова ЛелійкаSkip Navigation LinksПластова Мережа > ГПБ > Про Пласт  |  
Ви не вписані до мережі - Створити Конто - Ввійти  

Про Пласт

   Пласт, також Український Пластовий Улад, організація укр. молоді для всебічного патріотичного самовиховання, в якій за виховними методами міжнародного скавтінґу, поєднаними з укр. національними традиціями й цілями, виховуються діти й молодь на повноцінних духово і фізично громадян. Крім молоді, в Пласті об'єднуються також старші віком,зокрема ті, що, виховані у Пласті, бажають допомагати Пластові як виховники й опікуни.

Ідейні основи Пласту визначені у Трьох Головних Обов'язках пластуна, що є складовою частиною Пластової Присяги: Присягаюсь своєю честю, що робитиму все, що в моїй силі, щоб  бути вірним Богові й Україні, помагати іншим, жити запластовим законом   і  слухатись  пластового   проводу.Вони висловлені також у Пластовому  Обіті (В пожежах   всесвітніх...)   та   Пластовому Гімні(Цвіт України і краса...).  Прикмети характеру, що їх Пласт  має  виробити   усвоїх членів, встановлені у Пластовому Законі: Пластун словний, сумлінний, точний, ощадний,   справедливий,   увічливий,   братерський і доброзичливий, зрівноважений,корисний,  слухняний   пластовій   старшині,пильний, дбає про своє здоров'я, любить красу і дбає про неї, завжди доброї  гадки. Пластуни вітаються гаслом:Сильно, Красно, Обережно,  Бистро!скорочено: СКОБ,що є одночасно назвою орла, який живена Україні. Пластова відзнака — скавтська лілея, переплетена тризубом. Назву пластуни перебрано, за порадою  I.  Боберського, від запорожців, згодом чорноморсько-кубанських козаків.

Основними у праці Пласту є виховні спільноти, т. зв. виховні пластові улади, у яких гуртуються і виховуються діти й юнацтво, окремо чоловічої і жіночої статі. Перший з них — Улад Пластунів Новаків і Пластунок Новачок, УПН, охоплює дітей віком від 6 до 11 рр.,  організованих у рої й гнізда, які діють під керівництвом новацьких виховників.  Підставовою самовиховною клітиною другої виховної спільноти — Уладу Пластунів Юнаків і Уладу Пластунок Юначок, УПЮ, є гурток, який складається з 6 до 8 хлопців або дівчат,   віком від 12 до 17 рр.; кілька гуртків певної місцевости об'єднуються в курінь.  I  гуртки й курені діють під керівництвом обираних ними гурткових і курінних проводів, з допомогою призначених їм упорядників і Зв'язкових. Ці два улади працюють на терені країн діяльности пластових організацій під проводом Крайових Комендантів, котрі в свою чергу підлягають Головним Булавним у Головній Пластовій Булаві.  Третій пластовий улад є Улад Старшого Пластунства, УСП, в якому гуртуються старші пластуни від 18 до 35 рр. Четвертий пластовий улад єУлад Пластового Сеніорату, УПС, у якому гуртуються пластуни після виходу з лав УСП. Члени УСП та УПС організовані у територіяльних або міжтериторіяльних (матірніх) куренях. Ці два улади працюють на терені країн діяльности пластових організацій під проводом Крайових Булавних (Референтів), котрі в свою чергу підлягають Головним Булавним у Головній Пластовій Булаві.

 Організаційно й адміністративно новацькі гнізда й самостійні рої, юнацькі гуртки й курені творять на терені якоїсь місцевости чи околиці хлоп’ячі й дівочі коші під керівництвом кошового або кошової (Примітка: Пласт-ЗСА має зовсім іншу структуру відносно кошів – дивіться у крайовий Статут). Старші Пластуни та Сеніори якоїсь місцевости чи околиці творять Осередки Праці УСП та УПС. Ориґінально, коли були окремі улади та осередки від статі, осередки також належали до кошів. Усі пластуни даної місцевости об'єднуються у пластову станицю (або групу, якщо є мале число пластунів) під проводом обираної ними Станичної Старшини. Усі станиці на терені певної країни діють як зареєстровані правно, за окремим статутом, крайові організації, здебільша організації укр. молоді Пласт, чи й під ін. назвами, під керівництвом Крайової Пластової Ради, як надзірного органу, та Крайової Пластової Старшини, як виконавчого органу, що їх обирають на 2 або 3 рр. Крайові Пластові З'їзди.   Усі крайові  пластові  організації мають власні статути й самостійні у своїх діях,  але об'єднані у центральному світовому союзі — Конференції Укр. Пластових Організацій (КУПО), що її засновано на З'їзді 1954 р. (над Ніяґарою у Канаді) із завданням дбати про ідейну єдність усіх пл. крайових організацій і координувати їх діяльність. Збори КУПО, які відбуваються раз на три  роки, обирають Головну Пл.  Раду (ГПР) як надзірний й Головну Пл. Булаву (ГПБ) як виконавчий орган. У проводі всього Пласту, як символ його ідейної і організаційної єдности, його безперервної дії та традиції, є Начальний Пластун,  що ним до 1962 р. був С. Левицький Сірий Лев. Після Сірого Лева Начальним Пластуном був Юрій Старосольський, а тепер є Любомир Романків.

Головна Пластова Булава устійнює основні напрямні дії пластових уладів, як також виховної діяльности крайових пластових організацій. Для поодиноких ділянок виховної дії існують при ГПБ окремі гурти співробітників. У ділянці методики виховання   новацтва працює Орлиний Круг для новаків і новачок – його основники були Т. Самотулка  та А. Горохович. Для юнацтва працює Скобин Круг – його основник був Ю. Даревич.  Вишкіл юнацьких  таборових керівників веде для  юнаків Лісова Школа” (основники: М. Раковський, Ю. Крижановський)   і   для юначок Школа Булавних (основниці: О. Кузьмович, Д.   Горбачевська).   Спеціяльні табори п. н. Стежки Культури ведуть курені УСП й УПС Перші Стежі (ініціяторка Л. Крупа). Ці вишколи відбуваються на терені ЗСА і України, і в них беруть участь пластуни з ін. країн. Водні табори ведуть курені Чорноморці та Чорноморські Хвилі (Провідники Морського Пластування - Я. Гладкий, о. Б. Ганушевський); з ними поєднуються табори літунського пластування (Ініціятор Літунського Пластування - Я. Лучкань).

Пласт тепер існує у дев’ять країнах, котрі є членами КУПО (Австралії, Арґентині, Великобританії, ЗСА,  Канаді, Німеччині, Польщі, Словаччині, Україні), та у деяких інших країнах (Естонії, між іншими). У більшості країв Пласт придбав доми та площі для пластових осель і таборування, відбуває численні літні (в тому числі і спеціялізаційні) і зимові табори. Для допомоги Пластові у його господарській, зокрема  таборовій ділянці діє Пласт-Прият (батьки  пластунів і приятелі Пласту).

Важливу ролю у виховній праці і для збереження організаційної й ідейної єдности Пласту відограють журнал пластової думки — квартальник Пластовий Шлях та журнали Готуйсь для новацтва (виходить від 1953 р.) та Юнак для юнацтва (виходив від 1964 до 2005 рр.). Основи й напрямні пластового знання й виховання зібрані у посібнику для юнацтва Життя в Пласті (перевидане кілька разів), як також у правильниках у Кодексі Обовязуючих Пластових Приписів та в матеріялах для праці з новацтвом Вогонь Орлиної Ради та юнацтвом В Дорогу з Юнацтвом. Окремі Крайові Пластові Старшини видають бюлетені („Пл. Листки, Вісники  тощо), старшопластунські і сеніорські курені - свої листки зв'язку під різними назвами та сторінки-додатки до загальних газет.

Зберігаючи ідеал служіння укр. народові, Пласт підкреслює у виховній програмі збереження національної ідентичности і тому присвячує чимало уваги українознавству, плеканню укр. мови, культури та звичаїв. Стоячи на  засадах понадконфесійности, аполітичности та безпартійности, Пласт підтримує всі корисні для укр. справи культурні, громадські і політичні починання і заходи і сам їх ініціює та здійснює. Для поглиблення, поширення й усучаснення світоглядово-програмових і методичних засад і для визначення напряму діяльності, Пласт організує Пластові Конґреси. П’ятий Пластовий Конґрес розпочався у 2006 р.

Базовано над статтею „Пласту Енциклопедії Українознавства (Словникова частина), том 6 (1970 : Париж - Ню Йорк, НТШ – Видавництво „Молоде Життя”)